Kontakt

HRVATSKI RUKOMETNI KLUB “MEĐUGORJE”

Krstine b.b.

88266 Međugorje, BiH

+387 63 320 217 Perica Ostojić

+387 63 773 559 Krešimir Pavlović

+387 63 913 333 Ante Vidović

+387 63 417 205 Ivan Stojić

hrkmedjugorje@gmail.com