Lokacije

Igrališta / Playgrounds

  • Igralište / Playground 1 – SPORTCENTAR – dvorana / Indoor Hall
  • Igralište / Playground 3 – SPORTCENTAR – umjetna trava / Artificial Grass
  • Igralište / Playground 3 – SPORTCENTAR – umjetna trava / Artificial Grass
  • Igralište / Playground 4 – SPORTCENTAR – umjetna trava / Artificial Grass
  • Igralište / Playground 5 – SPORTCENTAR – umjetna trava / Artificial Grass
  • Igralište / Playground 6 – SRC Krstine – asfalt / hard court