Smještaj i prehrana

Klubovi sami plaćaju troškove smještaja i prehrane. Smještaj se dogovara isključivo sa organizatorom Turnira. Organizator je osigurao izvrsne smještajne kapacitete po povoljnim cijenama: u pansionima sa udobnim 2-3 krevetnim sobama sa kupatilom i srdačnim gostoprimstvom domaćina te ekluzivni smještaj u hotelima prema posebnim željama sudionika.

Organizator je omogućio i smještaj roditelja, prijatelja i ostale pratnje igrača i igračica po istim cijenama kao i igračima. Molimo da takve zahtjeve naglasite na prijavi za Turnir.

1. Pansion *** (2-3 krevetna, kupatilo)
• Spavanje, doručak, ručak, večera – 34 Euro/dan
• Spavanje, doručak, večera – 27 Euro/dan
• Spavanje, doručak – 22 Euro/dan
• Spavanje – 17 Euro/dan

2. Hotel **** – prema dogovoru. Potrebno rezervirati i uplatiti avans najkasnije do  01.07.2024.